Tillbaka till Om Sokoke

Beräkna inavelsgrad

Kadzonzo ChumaHär är några exempel på hur du beräknar inavel – Nog så viktigt för en liten ras som Sokoke!

Tanken med sidan är att man ska förstå principen av hur man räknar ut.
Rita upp stamtavlor på kullens mor och far innan du börjar räkna. Markera upp de närmaste gemensamma släktingarna i båda träden. När en katt finns i båda träden så räknas endast den närmaste släktingen INTE föräldrarna också!

Längst ner hittar du en liten lathund som hjälp när du räknar. Dessutom hittar du råd från experter när det gäller avel för små raser.

 
Obs!
A = Kattungen/Kullen du planerar.
B = Kattungens/Kullens Far – Hannen.
A = Kattungens/Kullens Mor – Honan.

Ex 1

A har inavlad med D:

Beräkna:
* Inavel A, D = (D-BAC-D) tre individer mellan D = (1/2)3 = 0.125

Lägg ihop all inavel: 0.125 = 12,5 %

Jenis Sokokehanne
A
B D G M
N
H O
P
E I Q
R
J S
T
C D G M
N
H O
P
F K U
V
L X
Y

Ex 2

A är släkt med D och E:

Beräkna:
* Inavel för A, D = (D-BAC-D) tre individer mellan D = (1/2)3 = 0.125
* Inavel A, E = (E-BAC-E) tre individer mellan = (1/2)3 = 0.125

Lägg ihop all inavel: 0.125 + 0.125 = 0.25 = 25 %

Jenis Sokokehanne
A
B D F J
K
G L
M
E H N
O
I P
Q
C D F J
K
G L
M
E H N
O
I P
Q

Ex 3

A är inavlad med H och I:

Beräkna:
* Inavel förA, H = (H-DBACG-H) fem individer mellan H = (1/2)5 = 0,03125
* Inavel förA, I = (I-DBACG-I) fem individer mellan I = (1/2)5 = 0,03125

Lägg ihop all inavel: 0,03125 + 0,03125 = 0,625 = 6,25 %

Jenis Sokokehanne
A
B D H N
O
I P
Q
E J R
S
K T
U
C D L V
X
M Y
Z
E H N
O
I P
Q

Ex 4

A är inavlad med D:

Beräkna:
* Inavel för A, D = (D-BACFM-D) fem individer mellan D = (1/2)5 = 0,03125

Lägg ihop all inavel: 0,03125 = 3,1 %

Jenis Sokokehanne
A
B D H P
Q
I R
S
E J T
U
K V
X
C F L Y
Z
M D
Å
G N Ä
Ö
O a
b

Ex 4

A är inavlad med B:

Beräkna:
* Inavel för A, B = (B-ACG-B) tre individer mellan B = (1/2)3 = 0,125
* Inavel för A, B = (B-KEBACG-B) sex individer mellan B = (1/2)6 = 0,015625

Lägg ihop all inavel: 0,125 + 0,015625 = 0,1265625 = 12,7 %

Jenis Sokokehanne
A
B D H O
P
I Q
R
E J S
T
K B
U
C F L V
X
M Y
Z
G B D
E
N Å
Ä

Lathund

(1/2)2 = 0,25 = 25 %
(1/2)3 = 0,125 = 12,5 %
(1/2)4 = 0,0625 = 6,25 %
(1/2)5 = 0,03125 = 3,12 %
(1/2)6 = 0,015625 = 1,56 %
(1/2)7 = 0,007812 = 0,78 %
(1/2)8 = 0,003906 = 0,39 %
(1/2)9 = 0,001953 = 0,19 %

Ex på tre individer: 1/2 3 (en halv upphöjt till 3) eller 0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125.
 

Kuriosa:

Det tar 20 generationer av avel mellan syskon för att nå 100% inavel.

Råd till små raser för att öka avelsunderlaget och minska inavelsgraden:

 • Försök att använda alla hannar och honor utan defekter när du avlar.
  Katter med eller som bär genetiska defekter bör inte användas för avel! Defekten kan spridas över hela rasen. Det finns en risk för fixering (att man skapar en egenskap som inte kan elimineras).
 • Alla kullar ska lämna minst en hona och en hanne för vidare uppfödning. Du borde använda så många honor som hannar! Fysiska egenskaper måste vänta.
 • En parningskombination bör helst inte upprepas för att få så många avelskombinationer som möjligt.
 • Om du har en avelshanne kan du byta man med någon annan som också har sin egen avelshanne för att få fler avelskombinationer.
 • Separera: Håll ihop vissa grupper med några olika linjer så att det blir lättare att hitta partners på lång sikt.
 • När du räknar med inavel, räkna med minst fem generationer. Du bör sikta på så låg inavel som möjligt. En grad av inavel mellan:
  • 1 % – 25% över en stamtavla om fem generationer bör anses vara helt acceptabel.
  • 25 % eller mer – Det finns risk för defekta genetiska egenskaper om det finns några.
  • 50 % bör inte genomföras! Det spelar ingen roll hur bra föräldrarna är.
 • Att behålla eller förbättra utseendet är förstås viktigt men man får inte glömma att deras mentalitet är lika viktig!