Tillbaka till Rasstandard

Snösokoke

Vi, Kadzonzo, har undersökt färger och gener på Snösokoke eftersom det förekommer olika teorier om vilken gen som ger denna färg. Vi kommer att gå igenom alternativen och ge vår version av vad vi tror ger Snösokoken dess färg.

Snösokoke - Chengo från Kadzonzoz C-kull

Snösokoke – Chengo från Kadzonzoz C-kull

 

Genetik

The Cat Genome Project

”The Cat Genome Project”
Läs hela studien här ►

2008 gjordes en forskningsstudie som handlar om katters genetiska ursprung. Studien, ”The Cat Genome Project”, baseras på DNA-tester gjorda på en stor mängd katter/kattraser. Man spårade raserna till vissa huvudgrupper som genetiskt ligger nära varandra. Studien visade att Sokoke har störst tillhörighet till den Asiatiska gruppen av tamkatter även om den i sig har en egen gren, den Öst-Afrikanska grenen. Sokoke har även kopplingar till den Arabiska vildkatten.

”The affinities of the Sokokes to the Asian populations … … are apparent and are in agreement with the STRUCTURE results.
Arabian wildcats (F.s. tristami) associate with East African populations…”

Det är troligt, med tanke på Sokokens ursprung och närhet till den Asiatiska grenen, att en del (ev. alla) Sokokekatter som hämtades från Kenya bär på den recessiva ”snö”-genen.

 

Ärftlighet hos katter

I varje cell finns en kärna som innehåller 38 kromosomer eller 19 par. Varje kromosom består i sin tur av en spiral som är uppbyggd av fyra olika proteiner. Det är kombinationen av dessa proteiner som ger informationen om allt i kattens liv. Denna spiral kallas DNA-spiralen och innehåller tusentals gener. Vid befruktning förenas äggets 19 kromosomer med de 19 i spermien. Kattungar får på så sätt en komplett genuppsättning från både sin mamma och pappa.
Specifik information om ett arvsanlag eller en egenskap ligger på samma plats i respektive kromosom, paret som bildas kallas allel. Vissa av arvsanlagen är dominanta dvs. dominerar över ett vikande, recessivt anlag. Dominanta gener behöver bara en upplaga, bredvid det recessiva, för att ge effekt. Det är oftast de ursprungliga egenskaperna som är dominanta. För att ett recessivt anlag ska ge effekt krävs två kopior dvs. att kattungen fått samma recessiva anlag från både sin mamma och sin pappa. Det är oftast nya mutationer som är recessiva.

Mutation

Mutation beror på en skada och är oftast negativ eller neutral men kan också vara positiv och föra utvecklingen framåt. Det förekommer naturliga mutationer. Ex. Turkisk angora, Europé och Maine coon. Vissa muterade egenskaper har tillvaratagits av människor och avlats vidare på. Ex. Manx, olika typer av Rex-katter, Munchkin och American curl.
För många raser är det just en mutation av generna som avlats på och det är mutationen som har gett raskatterna dess specifika utseende.

Pigment

Trots att katter kan få en stor mängd färger så finns bara två sorters pigment, rött och svart. Anlagen heter melanin och det är utseendet på och fördelningen i hårstrået som ger den stora färgvariationen. Rött melanin ger ger röd och cremefärg. Svart melanin ger ger svart, blå, choklad, kanel, lila och fawn färg.

Dilution D

Pigmentkorn som kan vara normalt placerade och ge en intensiv färg eller klumpa ihop sig och ge en utspädd färg (dilution). Anlaget för dilution är recessivt och det krävs två av dessa för att kattungen ska få en utspädd färg.
Dilution (dd = två recessiva anlag) ger blå färg på en svartpigmenterad katt och cremefärg på en rödpigmenterad katt.

Burma och siamesfärger – Genserie C

Detta anlag kallas för himalayaanlag eller Lynxpoint och är albinism i genserie C. Typiskt för denna gen är, precis som för Snösokoke, att katterna föds kritvita och får sedan färg i varierad styrka på kallare kroppsdelar.
Det förekommer två typer av C, Cs och Cb, som kan varieras:
– 2 st. Cs (”siames” – 2 anlag ger blå ögon)
– 2 st. Cb (”burmafärg” – 2 anlag ger ögon mellan gyllenbrunt och grönt)
– 1 st. Cs och 1 st. Cb (”tonkines” – ger ofta en speciell grön färg med blå inslag).

Vitgenen W

Vitgenen ger helvita katter och hindrar att andra färger kommer fram.

 

Snösokokens utseende

Sokoker har normalt färgen ”African tabby” eller svart tabby som är den dominanta genen för rasen. Även färgvarianten som kallas ”snö” förekommer med den färgvarianten är ett recessivt anlag. Denna ”snö”-gen är något som sokoker kan bära på men det är extremt sällsynt eftersom kattungen måste få den recessiva genen från båda föräldrarna.

Kadzonzo - C-kullen

Kadzonzo – C-kullen

  • Om endast den ena föräldern är bärare av snögenen så kan det inte bli några snösokoker.
  • Om båda föräldrarna är är bärare av snögenen, trots att de själva har färgen svart tabby, så får ungar som är antingen svart tabby eller snösokoker. Vanligtvis svart tabby eftersom den färgen dominerar.
  • Är båda föräldrarna är Snösokoker så kan de endast få snösokoker eftersom båda föräldrarna endast bär på det recessiva anlaget.

 

En kattunge med snö-färgen är kritvit vid födseln men börjar inom några dagar få sin färg. Färgen är temperaturkänslig vilket innebär att färgen är ljusare på varmare kroppsdelar och mörkare på kallare kroppsdelar. De är kritvita när de föds för att de har levt i en jämnvarm temperatur i mammans mage och efter några dagar kan man se att kanten på öronen blivit mörkare. Allt eftersom kattungarna växer till sig får de starkare färger längst ut på svansen, längst ner på benen, på öron och runt nosen. De har kvar sitt klassiska tabbymönster som går från ljusbrun till grå färg mot cremevit botten.

För Sokokerasen är färgvarianten ”snö” än så länge inte godkänd i något av kattförbunden. Man kan ställa ut snösokoker men de får avdrag på färgen eftersom färgen inte är godkänd. De kan därmed inte nå ett högt resultat i utställningssammanhang.

 

Vår slutsats

Snösokoke

Snösokoke

Snösokokens utseende tyder på att ”snö”-genen är samma gen som Siameser och andra maskade katter har.
Att de föds kritvita och får maskad färg på kallare kroppsdelar och får blå ögon tyder på detta. Det är genen Cs, samma som för Siameser, sk. Lynxpoint, som gäller för Snösokoke.
Det har även fötts någon enstaka Sokoke som har en ljusare blekt färg eller är blå (sk. dilution) och en som var helt svart och saknade mönsteranlaget, dessa är ännu mer sällsynta än färgvarianten ”snö”. Det innebär inte att Snösokoker har samma färgvariant (dilution). Det finns tusentals gener som avgör katternas utseende och egenskaper. Vissa har ”snö”-genen (Seal Lynxpoint) och andra färger är undantag och inte rastypiska vilket tyder på att det handlar om diliution eller en mutation.

Vi har även varit i kontakt med SVERAK som bekräftar vår slutsats. De menar att snösokoke är en maskad katt med samma gen som ex. Siameser har där båda föräldrarna bär på det recessiva anlaget. Att dilution inte är genen som gör färgen på snösokoker.