Skapa konto på Sokoke-Rasring

Det är endast Sokokeägare som kan be om att få inloggning till hemsidan för att göra inlägg.
Inläggen är i första hand till för att underlätta för uppfödare eller ägare med fertila katter att förmedla hannar/honor och kattungar.
 

 
Skicka dina uppgifter (Förnamn, Efternamn, Användarnamn och E-post) till sokoke@kadzonzo.se.
När vi fått informationen skapar vi ett konto till dig.

Videon finns också under Info i Huvudmenyn.